Mijn Kijk op Dingen

25. okt, 2016

Ik hou van mijn leven.
Ik ben machtig, ik ben mooi, ik ben vrij
Ik hou van mijn leven,
Ik ben geweldig, ik ben magisch, ik ben mezelf,
Ik hou van mijn leven,
En tot slot...

25. okt, 2016

……dit is een slogan, een kreet, een reclame-uiting van een grote bank bij ons in Nederland. Menigeen zal het wel eens op de radio of op televisie gehoord hebben. Zo lang mogelijk meedoen, wie wil dat niet voor zichzelf? Meedoen met de rest. Meedoen in het aanwezig zijn en functioneren van jouw persoonlijkheid uit in het geheel.

Maar…, wat als men niet (meer) mee kan doen? Welke richting moet men dan op? Dit kan als levensbeschouwelijke vragen gesteld worden. Stel men gaat een richting op. Er kan dan naar binnen gelopen worden voor de lekkerste Latte Macchiato’s en dit om ’s middags vijf voor drie. Tegenover de voorgenoemde lekkerste kan men voor eerlijke koffie gaan. Fairtrade Coffee genieten, dit midden op een middag als tijdsbesteding.

Gaat men de tegenovergestelde richting op dan kan men stuiten op een hindernis. Van deze hindernissen, deze paaltjes kennen wij in ons Nederland er meer dan genoeg van. Voor men het weet heeft men een paaltje scheef gezet. Verdere hindernissen zijn op het hoofd-niveau. Takken met daaraan hangend paddenstoelen en bladeren. Daarnaast loopt er op straat een aangelijnde viervoeter. Wie weet wat deze doet wanneer men een vraag wil stellen aan zijn/haar uitlaatservice? Er kan niet zomaar iets gezegd of een vraag worden gesteld. Dat moet weloverwogen gesteld worden.

Een kwart draai maken met de wijzers van de klok mee, ten opzichte van de eerste richting geeft een oorverdovende stilte. Er is een mogelijkheid om decibellen geoorloofd te verspreiden de buitenlucht in. Nu is het stil. Bij een levensbeschouwelijk vraag, waarbij bepaald moet worden welke richting men op moet heerst vaak eerst stilte. Stilte van overdenking en overpeinzing.

Een kwart draai maken met de wijzers van de klok mee, ten opzichte van de tweede richting geeft vele richtingen en dus mogelijkheden. Er zijn vele mogelijkheden. Wil men meedoen en hierbij functioneren dan moet er…… Wat is dit? Ja…, naar het theater kan men ook gaan. Gezellig…

Zo lang mogelijk meedoen… Dan kan het zijn dat er in het leven van een ieder op een bepaald moment keuzes gemaakt moeten worden. Vrije keuzes, maar ook keuzes als gevolg van beslissingen waar men geen invloed op heeft en dit moet accepteren.

Bij het overdenken en overpeinzen welke keuzes genomen moeten worden, is het raadzaam dat men weet wat de persoonlijke contouren zijn ten behoeve van functioneren in het geheel. Met andere woorden, de persoonlijke interesses én kunnen om zo lang mogelijk mee te doen in het arbeidsproces.

Heeft men uiteindelijk voor zichzelf de juiste richting, een weloverwogen keuze kunnen bepalen in de persoonlijke contouren, dan zou het zomaar een opmaak zijn naar de verdere toekomst. Zo hoop ik dit ook te vinden. Binnenkort is het na achtentwintig jaren voorbij en ga ik op zoek naar hopelijk een ‘Gulden Snede’.

 

Klik hier voor alle foto’s van straattaferelen genomen in Elburg, wat hopelijk zo lang mogelijk blijft.

13. okt, 2016

…van deze meetspijker? Wie is de landmeter die deze spijker hier in de grond geslagen heeft?
Wanneer ik de coördinaten heb, dan kan ik mijn foto op de juiste locatie in Google-Earth plaatsen.

11. okt, 2016

Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn. Een tekst uit Lucas 14, vers 27…… Om mij heen waar ik woon in mijn woonplaats, zijn nu naar mijn mening heel wat leerlingen minder.

Waarom zeg ik dit? Er is een groot kruis verdwenen. Een manshoog kruis. Een kruis wat hoog boven mijn woonplaats Olst pronkte. Een kruis wat een houvast was voor veel mensen in mijn woonplaats. Nu is er geen kruis meer. Sinds dat ik op deze aarde rondloop zag ik het kruis hoog boven mijn woonplaats. Vanaf mijn ouderlijke thuis vroeger zag ik het kruis vanuit het oosten. Sinds ik in het dorp ben gaan wonen keek ik vanuit de noordelijke richting op. ……ik vraag mij nu af of Hij het al voortijdig wist wat er met zijn kruis ging gebeuren. Ik zag Zijn hemel wel eens.

Onder het kruis bevond zich een klokkenstoel waaraan een klok hing. Helaas dat is nu ook weg. Zaterdagavond, zondagochtend en bij kerkelijke diensten door de week heen luidde deze klok. Bij het luiden zag ik dan mensen te kerk gaan naar de Katholieke Kerk. Daar behoorde het kruis en het klokkenstoel met de klok toe. Nu met het verwijderen van het kruis en de klok is er geen zichtbare en hoorbare herinnering meer aan de Katholieke kerk in mijn woonplaats Olst. Al moet het bij de mensen thuis zijn, want met een laatste viering is de Heilige Theresiakerk definitief gesloten. Nu meer dan een anderhalf jaar geleden.

Mij werd de aandacht op het kruis gevestigd bij het lezen van een krantenartikel. Daar werd het requiem aangekondigd. Op zaterdag 8 oktober zou het plaatsvinden. Voor mij was het de vrijdag, voor deze zaterdag om het kruis wat bovenop de Watertoren staat van verschillende richtingen te aanschouwen. Het kruis en het klokkenstoel zijn destijds met de bouw van de Watertoren daarboven op en daarin geplaatst, omdat het in de bedoeling lag dat de Katholieke kerk aan de Watertoren te zijner tijd aan vast gebouwd zou worden. Alleen dat laatste heeft is nooit gerealiseerd. Mijn geheugen weet niet anders dan een Watertoren met daar bovenin een kerkklok en bovenop de toren een kruis. Nu is de oorspronkelijke functie van de Watertoren vervallen. Sinds enkele jaren bevinden er appartementen met bewoners in de Watertoren.

Afgelopen zaterdag, de achtste oktober, ’s morgensvroeg… Ik hoor een kerkklok luiden. Aan de toon te horen hiervan kwam het niet onder deze haan vandaan, wat bovenop de Dorpskerk pronkt. Mijn nieuwsgierige blik ging naar buiten en zag een grote giek vervaarlijk wenken bij het kruis. Dat was voor mij het sein dat ik het geheel van dichtbij wilde aanschouwen. Dus lopen naar de Watertoren. Keek ik daar omhoog dan zag ik de Watertoren en de giek van een hijskraan hemelhoog. Bovenin de Watertoren luidde de klok voor het laatst en dat heeft hij zowat een uur gedaan. Het klokgelui ging vanuit deze klok voor het laatst de hemel in. ……hemel, Hij is hoog in de hemel is er geschreven en wordt er gezegd. Wat zouden Zijn gedachten op afgelopen zaterdag zijn geweest?

Het was afgelopen zaterdag een heel schouwspel bij de Watertoren. Een grote hijskraan en deze was van verre te zien. Verder waren er belangstellenden die net als ik, met een ingewortelde beeldvorming van een Watertoren met daar bovenop een kruis, vandaag een stukje geschiedenis gingen beleven. Er werd een attribuut omhoog gehesen. Deze werd gebruikt om de klok naar beneden te laten dalen. ……wat zou Hij missen als hij Zijn klok niet kan horen luiden?

Het voorgenoemde attribuut werd boven in de Watertoren naar binnen gehesen en na een korte tijd kwam Antonius naar buiten… Daar hing hij dan. Na vijfenvijftig jaar kwam deze klok Antonius op aarde. Zal hij ooit weer hoog gaan? ……er is meer tussen hemel en aarde. Nu wordt er tussen hemel en aarde wat van Hem weggenomen.

Maar na de klok moest het kruis naar beneden. “Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen”  …Lucas 9, vers 23. Het kruis bovenop de Watertoren ging niet zo gemakkelijk af dan vooraf gedacht. Daar was overleg voor nodig over wat de consequenties waren wanneer de constructie bovenop de Watertoren werd verwijderd. Uiteindelijk is er een slijptol in het kruis gezet. Het kruis werd in stukken gezaagd. Het kruis kwam in delen naar beneden. ……het kruis in stukken. Zou dit bij Hem pijn hebben gedaan?

Het gehele gebeuren afgelopen zaterdag duurde ruim een halve dag. Een halve dag omhoog kijken en stramme benen krijgen. Keek ik omhoog nadat het kruis in stukken naar beneden was gekomen, tussen de top van de giek van de hijskraan en de Watertoren door, dan zou ik Hem droevig kunnen zien . Droevig om wat Hij heeft moeten aanschouwen…… Voor mij werd het niet droevig. Ik mocht met één van de bewoners van de appartementen in Watertoren mee naar boven. Daar mocht ik daar waar de klok hing foto’s nemen en dat heb ik gedaan.

Later toen ik thuis kwam en ik stond bij de achterdeur van mijn woonhuis, keek ik naar de Watertoren. Ik zag de toren. Als een kale stomp. Geflankeerd met de giek van de hijskraan. Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt…… De grote vragen in het menselijk leven zijn. Wat bevindt er zich in de hemel? Waar is de hemel? Wie is Hij in de hemel? Waar is Hij nu er zoveel nood, verdriet en onrecht is onder Zijn hemel……?

 

Klik hier voor de foto’s van het neerdalen van het kruis en Antonius.

Klik hier voor de foto’s wat zou Zijn gedachten hierbij zijn?

Klik hier voor het uitzicht vanuit de Watertoren in Olst.

2. okt, 2016

Wat ik heb gevoeld
Wat ik heb geweten
Kwam nooit door in wat ik heb laten zien
Nooit zijn
Nooit zien
Zal niet zien wat misschien is geweest

Wat ik heb gevoeld
Wat ik heb geweten
Kwam nooit door in wat ik heb laten zien
Nooit zijn
Nooit zien
Dus doe ik je onvergeven na