14. sep, 2014

Behoedzaam te water 6/6

Kijk ik dan, waar ik gehurkt zit, naast mij neer zit deze kleine jongen.