16. nov, 2014

Een spirituele wandeling in oktober 5 - 5

Deze paddenstoel staat stil in het natte gras en laat de bewegende wereld aan zich voorbij gaan. Hopelijk wordt deze paddenstoel niet vertrapt door de dieren hier in de uiterwaarden.