21. jan, 2016

21 uur, 10 minuten en 18 seconden 's avonds...

...de Nederlandse Spoorwegen kan mij geen informatie geven, maar zij leggen wel informatie van mij vast met hun camera.
Ik doe hetzelfde naar de spoorwegen toe!