19. nov, 2016

Hoe gaat deze weg eruit zien na 24-11…?

Voor de niets vermoedende hond van deze wandelaarster staan er aan zijn/haar weerszijden veel rood-wit. Behoedzaam wandelen zij nu tussen het rood-wit.
Op 24-11 (24 november…?) kan deze hond haar bazin hier niet meenemen. Er wordt dan aan deze weg gewerkt. Is deze Fortmonderweg dan na 24-11 een (honden-)trimbaan?