Mijn beleving… gevoel… stemming…

Mijn waarneming… observatie… gewaarwording…

Mijn gedachten… bedenksel… denkbeeld…

Mijn interesses… aandacht… genieten…

Mijn liefhebberijen… plezier… gewoontes…

Mijn bezigheden… activiteiten… inspanning…

 

 

Mijn naam is Arend-Jan Loozeman en mijn woonplaats is Olst. In september 2014 ben ik met een andere kijk om mij heen gaan kijken. Dit met een Mijn Kijk op Dingen. Dat doe ik door veel foto’s te maken en deze plaatsen op het internet. De onderwerpen hierin zijn divers, dat ligt aan mijn interesses opdat moment als ik aan het fotograferen ben.

Net als in moderne bedrijfsorganisaties functioneer ik ook volgens het Smart-principe. In bedrijfsorganisaties zijn het beleidvoornemens. Bij mij zijn het persoonlijke eigenschappen;

 • Specifiek; als iets kenmerkend is voor iets. Ik heb specifieke en kenmerkende (mijn) eigenschappen. Ik heb iets in mij wat een ander niet heeft. Gelukkig, één persoon met mijn eigenschappen is al genoeg op onze wereldbol. Daarbij heb ik vele karaktereigenschappen; gevoelig, bescheiden, behulpzaam, nauwgezet, creatief, plichtsgetrouw, vriendelijk en tot slot origineel.

  Laat staan dat ik mijn eigenschappen in combinatie kan tonen. Eigen initiatief, ruimtelijk inzicht, gestructureerd, precisie en verantwoordelijkheidsgevoel zijn bij mij niet vreemd. Ik kan mij hierin mijzelf tonen en dit met mijn bedrevenheid.

 • Meetbaar; in een maat uit te drukken. Als voorheen landmeter was ik altijd in meters, centimeters, millimeters en gon aan het meten. De eenheid gon staat voor graden wat in de wiskundige terminologie gebruikt wordt. In de wiskunde heeft men het 360 graden stelsel, in de landmeetkunde gebruikt men het 400 graden stelsel en deze draait met de klok mee. Wat ik hier mee wil zeggen is dat het bij mij te meten is hoe het inwendig bij mij de wijzers van de klok staan. Dat geeft bij mij een richting, welke kant ik op wil in beslissingen nemen.

  Erkenning en waardering zijn bij mij belangrijk. Ik wil graag laten zien wat ik kan en dit met mijn doorzettingsvermogen. Dit geeft bij mij betrokkenheid.

  Is het voorgaande er niet, dan kan het zo zijn dat er bij mij teleurstellende gevoelsreacties naar boven komen en dat kunnen de wijzers van de klok bij mij ook aanwijzen.
 • Acceptabel; ik moet iets kunnen aannemen waar ik mij in kan vinden. Het moet geloofwaardig naar mij overkomen, dit in vele dingen en op een redelijke wijze.

  Ik heb het in mij om mij te verplaatsen en in te leven naar een ander. Als de ander dat naar mij toe ook doet, dan geeft dat een mooie wisselwerking.

  Inleven, mij te bekwamen, kennis opdoen en het durven uitproberen kunnen mij nieuwsgierig, sociaal, fantasierijk en avontuurlijk maken.
 • Realistisch; ik kan dingen geloven en aannemen. Zo geloof ik dat er wat bestaat tussen hemel en aarde, maar wat het is... Ik heb hierin nog geen beeld van een werkelijkheid in. Ik ben iemand die het moet zien en het wil ervaren, dan is het echt, haalbaar en ik zie er de werkelijkheid er van in. Bij dit alles kan ik mijn inzet, mijn praktisch denken en mijn verantwoordelijkheid tonen. Verder kan ik goed kijken en hierbij oplossingsgericht zijn.
  Ik heb graag mijn eigen regie in handen. Daarbij ben ik wel realistisch in dat ik daar soms moeite mee heb. Ik wordt dan graag op bepaalde punten gestuurd.
 • Tijdgebonden; tijd, wat is tijd. Ik kom tijd te kort. Ik wil veel dingen in een te korte tijd doen. Wat er komen zal zou ik graag op tijd willen weten. Het stemt mij teleur dat er mensen zijn die geen notie hebben van tijd én wat het doet wanneer men bij een ander een iets… te laat kenbaar maakt.

  Ik wil en kan precies werken. Een goed resultaat afleveren waarbij kwaliteit voorop staat. Dit kan ik bereiken door vooraf goed te communiceren en zodoende er duidelijkheid is. Bij dit voorgaande kan ik mijn verantwoordelijkheid nemen en mij verantwoordelijk voelen in datgene wat mij opgedragen is.

  Is de communicatie te kort geschoten en daardoor geen duidelijkheid, dan heb ik moeite om grenzen te stellen en waar een stukje onzekerheid bij mij opkomt.

Belangrijke drijfveren zijn bij mij het volgende; Inspiratie, Motivatie en Voldoening.