8. aug, 2016

Va-kan-tie... Lijnen naar...?

Een fietsvakantie… Fietsend op mijn fiets en wat doe ik? Een lijn volgen op mijn Garmin. Deze lijn geeft op de ondergrond in het scherm de vooraf bepaalde fietsroute weer.

Lijnen, het hele leven wordt ook door lijnen bepaald. Opgaande lijnen, de lijnen moeten opgaand zijn. Omhoog gaan moeten de lijnen. Dan is er een positieve stemming. Gaan de lijnen omlaag, dan slaat de stemming om in somber en negatief.

Met het fietsen wat ik tijdens de fietsvakantie gedaan heb, zag ik veel rechte lijnen. Dit in tegenstelling wat het scherm van mijn navigatie, op mijn fietsstuur aangaf. Op het scherm werd dan wel de gehele route weergegeven. Keek ik rond daar waar ik fietste, dan was de omgeving veel weidser dat wat het kleine scherm op mijn fietsstuur kon aangeven.

Voorbij Lemmer in Friesland, rechte lijnen min of meer naar een schoorsteenpijp. In het graslandschap, rechte lijnen. Langs de IJsselmeerdijk, recht lijnen. Hoewel in de verte ook wat flauwe bochten waar te nemen waren. Gelukkig kwam dit, wat ik vanuit mijn fietsstuur-positie zag, overeen met mijn navigatie. Dit deden de lijnen ook bij Harlingen. Op mijn navigatie als wanneer ik vooruit keek, ging de vooraf bepaalde route en de lijnen richting naar een in de verte een zichtbare kerktoren. Het leek er op dat de lijnen die ik tijdens het fietsen zag naar een punt gingen. Maar wat voor een punt?

In de provincie Groningen leek het erop dat je met rechte lijnen werd ontvangen. Gelukkig kon het ook wat anders, dit met wuivende rietkragen als lijnen langs het water. In Delfzijl kon het ook het langs de haven daarzo. Maar verderop in het Groningse landschap waren het weer de rechte lijnen wat de toon sloeg en dat daar was erg. Heel erg… Kilometers lang.

Bij al deze rechte lijnen vroeg ik mij af, of de machinisten van de treinen die over deze lijnen van spoorrails rijden, weten dat zij naar een punt rijden. Maar blijkbaar kunnen zij zich weinig afvragen. Naar mijn idee rijden zij op hun lijnen heen en terug, van punt naar punt. Maar wat is het voor een punt?

De Duitsers hebben ook lijnen. Gelukkig zijn wij Nederlanders niet de enige daarin. Zo keek ik over de Autobahn A31 heen. Al fietsende in het Duitse land, in het mooie en vriendelijke agrarische landschap, wederom rechte lijnen. Maar de Duitsers weten waar de lijnen naar toe gaan. Daar kan men in Nederland nog een voorbeeld aan nemen. In Duitsland gaan de lijnen, de rechte lijnen naar een Punkt. Ein Grenzpunkt

 

Klik hier voor alle (rechte) lijnen.